Registrace

Uživatel
Email (Login) *
Jméno *
Příjmení *
Ulice / č.p. * /
Město *
PSČ *
Kontaktní telefon *
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto potvrzuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé a přesné, a uděluji souhlas společnosti Viessmann, spol. s r. o., se sídlem Rudná u Prahy, Chrášťany 189, PSČ: 252 19, IČ: 489 48 365, DIČ: CZ 489 48 365, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27959 ke zpracování výše uvedených osobních údajů za níže uvedených podmínek na dobu neurčitou.

Společnost Viessmann, spol. s r. o. je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány společností Viessmann, spol. s r. o. za účelem jejich obchodních aktivit. Způsob zpracování je automatizovaný. Zpracování provádí společnost Viessmann, spol. s r. o. jako zpracovatel. Udělení souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Tímto současně potvrzuji, že jsem byl(a) obeznámen(a) se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností Viessmann, spol. s r. o.
*
Povinné údaje


Zpět